top of page

הפורום הדמוקרטי - המועמדים.ות שלנו להנהלת מרצ

אנו שמחים להציג לכן.ם את השמיניה המומלצת שלנו להנהלת מרצ.
אנו מתחייבות ומתחייבים להילחם מתוך ההנהלה על שימור הצביון הדמוקרטי של מרצ כפי שהוכחנו במעשים שלנו בשטח בשנתיים האחרונות וכי נפעל בנחישות להכללת ערכי מרצ בתוך התנועה/המפלגה המאוחדת.
תנו לנו את הכח להילחם בשבילכם.ן🙏

הבהרה: כיוון שאלה הן בחירות אישיות ולא בחירות בין הרכבים (כל מצביע בוחר 8 סימונים), ניתן להצביע רק עבור חלק מן המועמדים המומלצים שלנו.

הלב שלנו במרצ ומה איתכם.ן ? 💚

bottom of page