top of page

סקר עמדות לקראת האיחוד - הקול שלכם.ן חשוב לנו 🎙
הסקר יהיה פתוח עד 14.5.24

סקר עמדות של חברות וחברי מרצ והעבודה לקראת האיחוד בין מרצ למפלגת העבודה.


מטרת סקר זה היא להבין את העמדות של החברים בנוגע לתהליך האיחוד בין מרצ למפלגת העבודה ובנוגע לדמותה של המפלגה שעתידה לקום כתוצאה מהאיחוד מבחינת ארגונית ומבחינה רעיונית.

תוצאות הסקר יאפשרו לפעילי השטח להתארגן בצורה אפקטיבית יותר לקראת האיחוד ולשתף פעולה עם מובילי השטח של מפלגת העבודה.

שמות המשתתפים לא יפורסמו אלא רק ניתוח כללי של התוצאות 

סקר עמדות של תומכי.ות מרצ והעבודה
סטטוס חברות במרצ
האם חבר ועידת מרצ ?
איך לדעתך צריכה להיראות מפלגת השמאל החדשה
האם לדעתך יש הצדקה לבחירת יו"ר למרצ במקביל לבחירת יו"ר במפלגת העבודה אשר יוביל את תהליך האיחוד יחד עם יו"ר העבודה הנבחר ?
האם מעוניין לעזור בארגון הכנס בנושא תהליך האיחוד שיתקיים ביום 17.5.24
האם מעוניינ.ת להיות פעיל.ה במרצ (פעיל למען חידוש פעילות השטח של מרצ והשפעה על תהליך האיחוד)
bottom of page