יהודה דרור.jpeg

יהודה דרור

מתגורר: תל-אביב יפו

סניף:     תל-אביב יפו

מתמודד לתפקיד:  ציר בועידה, חבר הנהלה

חבר קש"ב

טלפון נייד:  0544417178

מגויס למסע האנושות לעבר האנושיות.

קשב הוא דבר ששאפתי לו שנים. חויתי את ימי השיא של מרצ ואת השקיעה. הגעתי זה שנים למסקנה שחייבים מרצ אבל מרצ כדי לשרוד כמפלגה פרוגרסיבית מנחה, חייבת התחדשות והתעדכנות למאה 21. שינויים מערכתיים, ניהוליים, התנהלותיים. המגה מחנאות וגרורותיה דבר בלתי נסבל במפלגה המטיפה לנהלים תקינים. התבדלות בפועל ובמוצהר מהמחנאות הביאה במודע שלא הייתי חבר הועידה האחרונה.

 

פעילות שנים רבות במעורבות קהילתית, חברתית, אקולוגית, מפלגתית. בין היתר: באירגוני סטודנטים. קידום (ועד) בי"ס קהילתי. ועד שכונה / ועדת היגוי רובע. יזום, התוית ומימוש עמותת מנוף: לדמוקרטיה מתמדת ואחריות חברתית - מודל לפעילות אפשרית של מרצ בפירפריאליות. הפורום הירוק ת"א של החברה להגנת הטבע. בדירקטוריון פארק הירקון (גני יהושע) – שמירת רווחת הציבור, איכות הסביבה, זכויות העובדים.

ברצ (מ82) ובמרצ – חבר ועידה וחבר הנהלת סניף תל אביב. חבר ועדת ביקורת, חבר ועדות שונות בעירית תל אביב.

 

פוליטית/חברתית בין היתר, דגשים בקידום דמוקרטיה מתמדת/שיתוף ציבור ודיונית (דליברטיבית), פיתוח קהילתיות, חתירה לשוויון, לשלום, חופש דתי ומדת. פעילות וחלוציות בהטמעת המודעות והיישום המעשי של התפיסה האקולוגית, ושהיא עם חברה וכלכלה מיקשה אחת.

 

פעילות ציבוריות עם איזון לתא המשפחתי. יליד קיבוץ חולדה, אדריכלות ועיצוב המוצר, נשוי 3+2נכדות

חייבים מידתיות, אמת, דיוק. אין קיצורי דרך

עוד והרחבות, בבלוג/מאגר ב ל ו ג י ד (בגוגל): ממה שהעלתי בכתב כנירות עבודה או בהתמודדויות ברשתות החברתיות. dror14net@gmail.com