החלום שלנו 🐑🐑🐑

 מרצ גדולה שמהווה בית רעיוני לחבריה ולא רק מפלגת בחירות.

אנחנו מאמינים שבהתנהלות נכונה של מפלגת מרצ ושילוב כוחות בין הזרוע הפרלמנטרית לבין זרוע השטח נוכל לשמור על כוחנו ואף להגדילו. אפשר לבנות מפלגת חלום.  אנחנו חולמים על מרצ כאלטרנטיבת שמאל שלטונית, מפלגה שאנשים יהיו גאים וגאות להשתייך אליה. מפלגה שיצביעו לה לא מתוך רחמים או בעקבות קמפיין "הצילו" אלא בהמשך לתחושה של גאוות יחידה ושייכות למשפחת שמאל שמאמינה ויכולה לתקן את החברה בישראל לפי ערכי השוויון והחרות.

במפלגה הזו יהיו סניפים פעילים שמקיימים דיאלוג עם הקהילה הכללית ולאו דווקא עם תומכי מרצ. פעילות הסניפים תכלול מפגש עם כלל האזרחים והתנדבות במיזמים מחוץ לאזורי הנוחות שלנו. המפלגה הזו תהיה קשובה לחבריה ובוחריה ע"י קיום סקר  שביעות רצון בקרב המתפקדים, בניית מנגנון קשר בין המתפקדים ליועצים.ות של חברי וחברות הכנסת. מנגנון שבאמצעותו המתפקדים יוכלו להשפיע על הפעילות  של נציגנו בממשלה ובכנסת. במפלגה הזו תהיה שקיפות מלאה של כל בעלי התפקידים הנבחרים כולל חשיפת הדו"חות הכספיים לדוגמה.

המפלגה הזו תקיים פעילות שטח ארצית וסניפית במהלך כל השנה ולא רק לקראת הבחירות, יושבי ראש של הסניפים יחויבו לנהוג על פי התקנון, לקיים פעילות סניפית ולא לשמש רק כקבלן קולות של מחנה כזה או אחר. רכז המתנדבים של המפלגה הזו יזום פעילות ארצית ולא ימתין ליוזמות של פעילי שטח, הוא ידאג למפגשים שוטפים בין חברי הכנסת לחברי המפלגה וגם לשיתוף פעולה עם מפלגות וארגונים אחרים וכל זאת על מנת להגדיל את החשיפה.

במפלגה הזו כל המתפקדים או ועידת מרצ יבחרו את יו"ר המפלגה וחברי הרשימה לכנסת, גם אם יוחלט על הבאת מועמד.ת מבחוץ הוא או היא יצטרכו להתמודד על מקום ברשימה באמצעות בחירות  במקום לקבל שיריון מראש.

במפלגה הזו חלק מההחלטות יתקבלו באופן ישיר ע"י המתפקדים באמצעות בחירה דיגיטלית דרך הסמארטפונים.

בהמשך לדרישה לשקיפות, שמות חברי המוסדות והתהליכים לבחירתם יהיו שקופים ודמוקרטיים.

המפלגה הזו תהיה שייכת ושקופה לכל חברים והחברות ולא רק לקומץ של בעלי כח במחנות מסויימים

מעל הכל, זו תהיה מפלגה שמקשיבה לחברים שלה, מפלגה שכיף להיות חבר בה ותהיה גאווה ללבוש את החולצה שלה ✌ 

על מנת להגשים את החלום הגדרנו את המטרות שלנו 

גבי- דודי- ענת small.jpg