20210306_182308.jpg

הדרך שלנו להתחדשות במרצ 

אנחנו תומכים באופן מלא במצע מרצ, אנחנו מאמינים שקודם כל יש להבריא את הפלטפורמה ורק אח"כ לקיים דיון ערכי.

אנחנו לא נגד מחנות אבל נגד מחנאות (מצב שבו חברי המחנה מעדיפים את טובת המחנה על פני יישום הערכים שלנו)

אלה הם הצעדים שאנחנו נבקש לקדם ברגע שנהווה כח משמעותי בוועידת מרצ. (כפי שמפורט במסמך מרצ 2025) 

אנחנו קוראים ליישם את הסעיפים הרלוונטיים בתכנית ההתחדשות של מזכ"ל מרצ: תומר רזניק משנת 2016.
 

האמצעים ליישום המטרות שלנו  (ראה כאן את המטרות)

 • הרחבת פעילות השטח וחיזוק הסניפים

  • מינוי רכז.ת שטח שתיזום פעילויות שטח עם הסניפים בכל הארץ ותשתף פעולה עם ארגונים אחרים

  • בניית סניפים וירטואליים ועירוניים בשילוב עם המודל הגיאוגרפי הקיים

  • גיוס תרומות אקטיבי ולא פאסיבי במהלך כל השנה

  • מפגשים בין כל הנבחרים.ות לאזרחים כל פעם במקום אחר בארץ דגש על מעוזי העבודה ויש עתיד.

  • דרישה מכל אחד מחברי הכנסת והשרים למפגש של לפחות פעם ברבעון עם חברי המפלגה באיזורים שונים בארץ

  • הקמת דוכנים במרכזי הקניות בכל יום שישי באיזורים שונים בארץ

  • נוכחות של פעילים.ות ברשתות החברתיות (סיירת דיגיטלית)

  • הפעלת סניפי מרצ מחדש ופיקוח של המטה על הפעילות, יו"ר שאינו מפעיל את הסניף לא יוכל להמשיך בתפקידו

  • חיזוק סניפי מרצ ע"י מתן רשימות המתפקדים בכל סניף ליו"ר הסניפים  וקביעת קריטריונים לסניף מתפקד (שני הסעיפים הנ"ל הוצאו מהחוקה החדשה)

 • חיזוק השפעתם של חברי המפלגה

  • סקר שביעות רצון בין המצביעים למפלגה ודיון בתוצאותיו. 

  • סקר עומק בקרב מצביעי ןמתפקדי מרצ לשעבר על מנת לנסות להבין 

  • קיום ועידה חוקתית ושינוי תקנון על מנת לקדם אמצעי בחירה והחלטה דיגיטליים שיאפשרו השפעה של כל חבר מפלגה

  • קיום ועידה ערכית שתדון בשאלה: איך צריכה להתנהל מרצ דמוקרטית בעידן הדיגיטלי של הרשתות החברתיות

  • העברת חלק מהחלטות הועידה לכלל המתפקדים אשר יוכלו להצביע באופן דיגיטלי ובפרק זמן קצר.

  • קיום ועידות רעיוניות שבהם ועדה רלוונטית תעלה הצעות לשינויים במצע, ההחלטות לשינוי במצע יתקבלו ע"י המתפקדים באמצעים דיגיטליים

 • הגדלת המפלגה

  • מפקד רחב לקהלים חדשים עם קמפיין בכלי התקשורת  במהלך כל השנה ולא רק לפני מועדי בחירות

  • בניית תכנית מקפת לפעילות מגייסת

   • לדוגמה עבודה עם תנועות הנוער והמרכזים לצדק חברתי

   • פנייה לקהילת חוזרים בשאלה והצעת סיוע (עמותת הלל)

  • הקמת מרכז לפניות הציבור מטעם מרצ המיועד לכל האזרחים, אמצעי לגייס עוד חברים.

   • ראה לדוגמה את הפעילות הנדרשת של נבחרי מרצ עבור מורי הדרך.

  • בניית תהליך לקיים דיאלוג עם חברות וחברי מפלגה שעזבו או שלא מעוניינים להתפקד בשנית
    

 • חוקה עצמאית וועידה המאפשרת איזון בין המחנות החזקים לחברות וחברים עצמאיים

  • בחירות לוועידה ולשאר הגופים במרצ לפי לוח הזמנים בתקנון עם אפשרות לשינוי רק ברוב מיוחס

  • הפסקת חברות של חברי ועידה שאינם נוכחים באסיפות באופן קבוע

  • הקטנה  של מספר חברי הנהלת מרצ מ 70 ל 21 על מנת  לאפשר דיון אפקטיבי בדומה לדירקטוריון של חברה עיסקית.
    

 • דרכים להשגת שקיפות ושוויון

  • איסור על בעלי תפקידים במפלגה לקדם מחנה או סקטור מסויים במפלגה

  • פרסום פרוטוקולים מפורטים מדיוני כל הגופים במפלגה כולל רשימות נוכחים וניגודי עניינים אם קיימים.

  • פיקוח חיצוני על רשימות חברי הועידה וזכאותם להצביע לפי התקנון (לוודא תשלום דמי חבר ונוכחות)

  • פיקוח חיצוני על ההצבעות הפנימיות במפלגה

  • שקיפות מלאה של הקריטריונים  והודעה מראש על שיוך המתפקדים לסניפים יחד עם אכיפה של הכלל שאינו מאפשר מספר מתפקדים שעולה על מספר המצביעים (נועד להקטנת אפקט הארגזים)

  • ביטול אפשרות עתידית לשריונים וההצנחות , כל מתמודד חיצוני למרצ יצטרך להצטרף כחבר ולהתמודד בבחירות לרשימה

  • קידום החלטה על שקיפות מלאה בנושא תהליך בחירת כל חברי מוסדות מרצ (ועידה, הנהלה, ועדות, בית הדין, הנהלת סניף וכד')

  • חשיפה של הדו"חות הכספיים של המפלגה

  • מניעת כפל תפקידים של אותו אדם בתפקיד של יו"ר סניף וחבר מועצה  על מנת לאפשר ליותר חברות וחברים להיות מעורבים בפעילות הסניף והמטה המוניציפלי

  • היכללות ברשימה "הארצית" בוועידת מרצ תהא מבוססת ברובה על מועמדים שנבחרו ע"י המתפקדים ולא על בסיס מינויים לפי פורומים, מחנות, סקטורים וקבוצות כח.