IMG-20220516-WA0031 - מנחם גילה.jpg

מנחם גילה

מתגורר:  הוד השרון

סניף:  הוד השרון

מתמודד לתפקיד:  ציר בועידה וחבר הנהלה

חבר קש"ב

טלפון נייד:  0507240208

עבדתי בקרן קימת - רכזתי את השתלמויות האגף לחינוך.כיום כגימלאי - מורה דרך

חבר מרצ מאז שהייתי תושב קרית טבעון כולל קדנציה אחת ייצגתי את מרצ חבר מועצה.
מחכה שמרצ תשמיע קול ותניף כמה דגלים : דגל צדק חברתי.דגל שמירה על הסביבה.דגל זכויות אזרח כולל האזרחים הלא יהודיים