photo_2022-06-29_21-55-21 - לירית ויגאל שמש.jpg

יגאל שמש

מתגורר:  כפר סבא

סניף:  כפר סבא

חבר קש"ב: לא

טלפון נייד:  0529466515

חלקכם מכירים אותי כמי ששיבץ אנשים לקלפיות מטעם מרצ בחמש מערכות הבחירות האחרונות, כולל המקומיות.

מן הסתם אשוב לעשות זאת גם במערכת הנוכחית המתקרבת.

לקחתי על עצמי לרכז בהתנדבות את הלוגיסטיקה הנרחבת של הפעלת חברות וחברי ועדות הקלפי וייצגתי את מרצ בוועדת הבחירות האזורית.

אני משקיע רבות מזמני בכל ימות השנה למען קידום ערכי מרצ, בין השאר באמצעות חברות בוועדות עירוניות מטעם המפלגה: ועדת תחבורה, ועדת רווחה ודיור ציבורי, ועדת הספורט והוועדה להקמת מכללה אקדמית.

אני עושה זאת מתוך תחושת שליחות כחבר פעיל. מרצ היא הבית שלי, ולכן ברצוני להיות במקום שבו אפשר להשפיע על דרכה: ועידת מרצ. כפי שכבר הוכחתי שוב ושוב, אני בא לעבוד.

אקח את התפקיד ברצינות ואפעל לקבלת החלטות בהתאם לערכי מרצ, למען צדק חברתי וסביבתי, שלום בתוכנו ועם שכננו ומאבק בכיבוש, זכויות אדם ואזרח ודאגה לכל האוכלוסיות שחיות כאן איתנו, ללא קשר למוצא או לאום. אשמח לקבל את קולכם ולייצג אתכם נאמנה ובכבוד בוועידה